Ligj i ri për mbrojtje më të madhe nga diskriminimi


Zgjerimi i diskriminimeve themelore, përparimi i punës së Komisionit për mbrojtje nga diskriminim qëllimi i së  cilës është zgjidhja më efikase e ankesave, duke vendosur orientimin seksual dhe gjininë si arsye për diskriminim, ndarjen si formë e diskriminimit, zmadhimin e dënimeve, janë pjesë e zgjidhjeve që i parasheh Propozim-ligji për mbroje nga diskriminimi, i cili ka kaluar në seancën Qeveritare dhe duhet të hyj në procedurë parlamentare.

Siç paralajmëruan në pres shtypin Ministrja për punë sociale dhe politika, Mila Carovska me këtë ligj, jepet mundësi për padi për mbrojte nga diskriminime në rastet kur interesit publik si palë të prekura të më shumë qytetarëve, dhe lirohen nga harxhimet gjyqësore qytetarët që do të padisin me padi për diskriminim.

“Në këtë mënyrë afrohemi deri standardet ndërkombëtare të miratuara në KB-ja dhe BE-ja, kurse qytetarët tanë marrin përkrahjen juridike dhe shoqëri ku vendoset në pah kujdesia e dallimeve dhe mundësimi i kushteve për zhvillim të të gjithë qytetarëve”, tha ministrja Carovska.