Videollotaria katër vjet me specialist të trajnuar zbaton lojën me përgjegjësi për lojtarët nga lojërat e fatit

Nën sloganin “Luaj me përgjegjësi”, Video Lottery Casinos Austria prej katër vitesh po përpiqet të edukojë lojtarët për argëtim të përgjegjshëm, për të parandaluar pasojat negative të lojërave të fatit të tepërt. Në tremujorin e parë të vitit janë realizuar disa aktivitete për të reduktuar rrezikun për lojtarët nga lojërat e fatit kompulsiv.

Loja kompulsive është një zakon problematik që mund të jetë i dëmshëm për lojtarin dhe familjen e tij. Në këtë drejtim, ekipi i Video Lottery Casinos Austria ofron edukim dhe ndihmë nga specialistë të trajnuar siç duhet për katër vjet:

• Dr. Pavlina Vaskova – Neuropsikiatre

• Dr. Olivera Subotin Popovska – Psikiatre

• Dr. Sevime Pasholi – Psikiatre

• Slavica Sekutkoska – Punëtore sociale

Abdullah Thaci – Psikolog klinik

Në përpjekjet tona për të nxitur lojërat e përgjegjshme të lojërave të fatit mes lojtarëve, për të katërtin vit radhazi është hapur linja telefonike 072 809 809, si dhe mundësia e komunikimit përmes e-mailit në [email protected]

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2022 janë realizuar disa aktivitete, ndër të cilat theks i veçantë i kushtohet këshillimit falas, i cili realizohet çdo ditë pune nga ora 8-20. Biseda me një profesionist ndihmon dhe e drejton individin për të zgjidhur problemin. Këshillimi është falas. Si pjesë e këshillimit, profesionistët punojnë me njerëz – lojtarë kompulsivë, si dhe me familjet e tyre. Të gjitha aktivitetet janë realizuar në përputhje me protokollin dhe masat për mbrojtje nga KOVID 19.

Lojërat e fatit janë vetëm për argëtim. Në këtë drejtim, vetërregullimi i lojtarëve është shumë i rëndësishëm. E vetmja platformë ligjore për lojërat e fatit online në Maqedoni, 2win.mk ka opsione të vetë-shkyçjes që janë të disponueshme në menynë ‘Llogaria ime’.

#LuajPërArgëtim #LuajMe Përgjegjësi

Baby Boo