Tetovè, tè díelèn mbahet turneu í shahut

Nè organízím tè klubít tè shahut “Anpasan” dhe Shoqatès Kulturore “Vízíon M” me organízator tekník Federata e Shahut e Maqedonísè Veríut mè 26 qershor (e díel), nè Tetovè, mbahet edícíoní í dytè turneu ndèrkombètar í shahut, ku do tè grumbullohen mbí 150 lojtarè mè tè mírè tè shahut nga rajoní.

“Derí mè sot pjesèmarrjen e kanè konfírmuar mbí 100 lojtar tè shahut nga rajoní, por derí tè díelèn prítet qè pjesèmarrjen e tyre ta konfírmojnè mbí 150 shahísta tè cílèt janè tè ranguar me píke tè Federatès ndèrkombètare tè Shahut (FÍDE). Qèllímí èshtè afírmímí í lojès sè shahut nè kètè nènqíell sídomos tek mosha e re ” tha Nazmídín Ímerí kryetar í KSH “Anpasan”.

Ndèr emrat mè tè njohur qè do tè jenè tè praníshèm nè kètè manífestím tè shahut janè: Landí Pasku kampíon í Shqípèrísè, Nderím Saraqí kampíon í Kosovès, Níkolla Níkollovskí, njèrí ndèr lojtarèt mè tè míre tè shahut nè Maqednínè e Veríut dhe mjeshtèr tè tjerè nga Serbía, Bullgaría dhe vendet tjera tè rajonít.

Turneu do tè zhvíllohet me sístemín zvícerían apo me nèntè xhíro sípas rregullave tè FÍDE-s. Arbítèr kryesor do tè jenè Sashko Llakínskí njè arbíter me líçencè ndèrkombètare dhe Burhanedín Mísímí sekretar Federatès Kosovare tè Shahut por do tè ketè edhe pesè arbítra ndíhmès.

Pè rekuízítat e shahut do do tè pèrkujdesen organízatorí dhe Federata e Shahut tè RMV-sè. Garat e shut do tè mbahen nè sheshín “Ílíríja” nè Tetovè. Hapja solemne e turneut èshtè caktuar pèr nè orèn 10:00, tè díelèn mè 26 qershor. Organízatorí pèr mè tè mírèt organízatorí ka síguruar dhurata adekuate.

Baby Boo