Të premten administrata do të punojë vetëm 4 orë, pritet të votohet ligji


Në vend të 40 orëve, administrata do të punojë 36 orë në javë ose 8 orë nga e hëna në të enjte dhe vetëm 4 orë të premten. Kjo parashikohet në ligjin e ri për zyrtarët administrativ, i cili tani është në një draft version, i publikuar në ENER dhe afati për komentet përfundon. Përgatitur nga Ministria e Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës. Neni 55 i Ligjit në lidhje me orët e punës thotë:

“Orari i punës me orar të plotë i punonjësve administrativ është 36 orë në javë, pra 8 orë në ditë nga e hëna në të enjte dhe 4 orë në ditë të premten, përveç nëse parashikohet ndryshe me ligj ose me marrëveshje kolektive.
Puna me kohë të pjesshme e punonjësve administrativ do të konsiderohet si orari i punës i cili është më i shkurtër se 36 orë në javë dhe do të ushtrohet në përputhje me ligjin, thuhet në ligj.

Përndryshe, Ligji iu dorëzua ENER-it më 21 shtator të këtij viti dhe pas komenteve ai duhet të miratohet.
Në ligjin aktual, orari i punës është nga e hëna në të premte për 40 ditë pune. Orari i punës është nga 7:30 ose 8:30 deri në 15:30 ose 16:30.

Mësohet se dy ligje të reja po miratohen për reformat administrative – ky për zyrtarët administrativ dhe Ligji për punonjësit publik.
Ligjet, sipas shpjegimeve, duhet ta bëjnë administratën publike të departamentizuar dhe të depolitizuar, por edhe për të shmangur fenomenet e nepotizmit, klientelizmit dhe kronizmit në të.

“Këto ligje ndikojnë drejtpërdrejt në depolitizimin e plotë të administratës shtetërore dhe hedhin themelet e vlerave dhe meritokracisë në mënyrë që të arrijnë në punë ose promovim.” “Ne jemi të vendosur t’i përfundojmë këto reforma,” tha ministri i Shoqërisë së Informacionit dhe Teknologjisë Jeton Shaqiri disa kohë më parë.

Siç dihet, këto dy ligje janë miratuar në vitin 2014, dhe kanë filluar të zbatohen në vitin 2015. Që atëherë, Ligji për Punonjësit Publik ka pësuar disa ndryshime, për shkak të problemeve me të cilat ballafaqohen institucionet në zbatimin e tij në praktikë. Nga ana tjetër, shumë nga dispozitat e ligjit, për shkak të kompleksitetit të tyre, kanë mbetur të pazbatueshme. Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administrates dy vjet më parë donte të bënte ndryshime në këto ligje, por më pas u kuptua se është mirë të bëhen zgjidhje të reja ligjore.