Shoqata “Për Kamjanin” me aktivitet humanitar (Video)

Shoqata humanitare dhe kulturore “Per Kamjanin” në fshatin Kamjan ka ndërmarrë një iniciativë humanitare për grumbullimin e veshmbathjeve dhe gjësendeve të ndryshme ushqimore të cilat janë të dedikuara për familjet në nevojë.

Baby Boo

Përndryshe kjo shoqatë po realizon edhe aktivitete me karakter ekologjik ku kanë marrë përsipër të mirëmbajnë pastërtin publike të këtij vendbanimi.