Ramazani 2022! Dita e gjashtë

strong>AJETI I DITES

Baby Boo

Profeti alejhi selam: “Feja do vazhdojë të jetë e dukshme (pjesë e jetës së njerëzve) derisa njerëzit e shpejtojnë iftarin (ta çelin menjëherë pas perëndimit) sepse çifutët dhe të krishterët e vonojnë”.

HADITHI I DITES

“Kush e agjëron Ramazanin me besim në All-llahun dhe me shpresë në shpërblimin e Tij, i falen mëkatet e kaluara dhe kush falet në natën e Kadrit me besim në All-llahun dhe me shpresë në shpërbëlimin e Tij, i falen mëkatet e kaluara.“

DUAJA E DITES

O Allah, të lutem udhëzoji fqinjët e mi, zonjën dhe zotin …, për tek Ty. Ata janë kaq modestë e njerëz të mirë dhe janë kaq të mirë me ne. Ata asnjëherë nuk e kanë kundërshtuar Besimin tonë dhe Ti i ke parë se sa të hapur kanë qenë ata me ne. Të lutem udhëzoji ata në rrugën e drejtë.