Ramazani 2022! Dita 26


strong>Ajeti i Ditës

Vërtet Allahu nuk fal që ju t’i shoqëroni ortakë Atij, por Ai fal çfarëdo që është nën këtë kujt të dojë”. [Nisa, 116]

Hadithi i Ditës

Transmetohet nga Ebu Hurejre se Muhammedi a.s. ka thënë:
“Kush e prishë një ditë agjërimi në Ramazan pa arsye e pa sëmurje, nuk mund ta kompensojë as me agjërim shekullor.” (Tirmidhiu).

Duaja e Ditës

O Allah, anë e mbanë botës po vuajnë shumë vëllezër dhe motra për hirin Tënd, përmes torturave, dhunës, burgut, etj, të lutem fali mëkatet e tyre dhe siguroju atyre parajsën.