Plani i qarkullimit të trenave të udhëtarëve në kushte të lëvizjes së kufizuar që vlen nga 08.04.2020

Plani i qarkullimit të trenave të udhëtarëve në kushte të lëvizjes së kufizuar që vlen nga 08.04.2020
(ora policore nga 16:00 deri në ora 05:00 gjatë ditëve të punës dhe nga ora 16:00 të premten deri në ora 05:00 të hënën- gjatë fundjavës)

Baby Boo

Trenat që do të qarkullojnë:
o Linja Veles – Shkup – Veles:
1. Treni nr. 601 do të qarkulloj sipas orarit të rregullt, nisja nga Shkupi në ora 09:15
2. Treni nr. 2080 do të qarkulloj me nisje më të hershme nga e zakonta, më saktësisht nisja nga Velesi do të bëhet në ora 11:30
3. Treni nr. 2081 do të niset më herët nga Shkupi, në ora 12:40, dhe
4. Treni nr. 2082 do të niset më herët nga Velesi, më sakt në ora 13:44 часот.
5. Nga e hëna deri të premten do të qarkulloj një tren I udhëtarëve ad-hok në linjën Shkup-Veles, me një nisje të planifikuar për ora 05:45 që pritet të mbërij në Veles në ora 06:30 (garnitura).
Linja Shkup-Gjevgjeli– Shkup:
1. Treni nr. 611 nisja nga Shkupi sipas orarit të rregullt në ora 06:23
2. Treni nr.632 me nisje nga Gjevgjelia do të pësoj ndrysh në orar, më saktë do të niset më herët, në ora 11:30.
3. Treni nr.630 nga Velesi do të niset me një vonesë prej +32 min, më sakt në ora 06:45 часот.
o Linja Shkup-Manastir-Shkup:
1. Treni nr. 641 niset nga Shkupi sipas orarit të rregullt në ora 06:57
2. Treni nr. 642 do të niset nga Manastiri më herët, më sakt në ora 10:50.

Në mënyrë plotësuese, më 08.04.2020 (e mërkurë) do të qarkullojnë edhe trenat nr. 640 të linjës Manastir-Shkup dhe 661 të linjës Kërҫovë-Shkup.
Linjat tjera të parapara në itinerarin të vitit 2019/20 nuk do të qarkullojnë.