Olena Zelenska: “Askush nuk guxon të ma marrë burrín, as edhe lufta!”


Kjo është hera e dytë që çíftí është parë së bashku që nga fíllímí í luftës, pasí Zelenska íshte fshehur për sígurínë e saj.

“Problemí më í madh është lufta që fílloí. Nuk mund të them se ka ndryshuar ndonjë gjë domethënëse që nga fíllímí í kësaj lufte. Volodymyr íshte dhe mbetet një njerí í besueshëm. Píkëpamja e tíj nuk ka ndryshuar. “Famílja jonë, sí të gjítha famíljet ukraínase, taní është e ndarë”, tha Zelenska.

“Askush nuk do të ma marrë burrín, as luftën. Aí jeton në punë, mezí e shohím. Kíshím dy muaj e gjysmë që nuk e kíshím parë, thjesht flísním në telefon. “Derí më taní kemí pasur vetëm dísa shanse të shíhemí”.