Në Spitalin e Strumnicës nëse nuk je e martuar nuk mund të lindësh fëmijën!

Ky është një tjetër skandal i radhës që ka të bëjë, me sistemin e shëndetësisë në Maqedoni.

Baby Shop Charli

Në hyrje të repartit të gjinelologjisë në Spitalin e Strumnicës shkrua se të gjithë pacientët që vinë në repartin gjinekologjik për lindje, PATJETËR duhet të kenë me vete edhe certifikatën e martesë!

Ky kush që ka vënë Spitali i Strumnicës është në kundërshtim, me parimet e mjekësisë, andaj Pa Censurë ka pyetur Spitalin në Strumnicë se çfarë do të ndodh me pacientët të cilat janë të ndara, ose për rrethana të ndryshme janë të pa kurorëzuar?/Pa Censurë

Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors