Në Fakultetin Juridik të UT-së, u mirëprit Prof.Dr. Jim Lofton nga SHBA-ja


Të nderuar,
Sot në Fakultetin Juridik të UT-së, patëm nderin të presim Prof.Dr.Jim Lofton nga SHBA-ja. Profesori Jim, për shumë vite ka punuar si Prokuror Federal në SHBA dhe trajnues i Gjykatësve Federal! Tani këto njohuri dhe eksperiencë të begatshme, profesori, për dy semestrat e ardhshëm, do të ligjëroje në fakultetin tonë, në programet studimore të drejtësisë dhe kr*iminalistikës. Respekt!