Maqedoni, nga 31 avokatë shtetëror, vetëm një shqiptar


Nga 31 avokatë të shtetit sa janë gjithsej në Maqedoni, vetëm një është shqiptar në Komunën e Gostivarit. Në Shkup janë dhjetë avokatë shtetëror, por asnjë shqiptar.

Që nga zgjedhja e Naser Ajdari si gjykatës kushtetues nga 5 marsi këtij viti, , injorimi, neglizhenca dhe mobingu klasik nga ana e udhëheqësisë njëqind përqind maqedonase të këtij institucioni ka vazhduar njëjtë siç kishte ndodhur para se te emërohej avokat shtetëror shqiptar, shkruan gazeta KOHA.

Procesi i filluar i avancimeve graduale stagnoi dhe çdo ditë nëpunësit shqiptar degradohen, pengohen në punë me imtësira banale dhe ushtrohet mbi ta mobing i llojit më të ulët sikur të ishin bonjak pa një tutor apo prind”, ky është reagimi në formë të shkruar i nëpunësve shqiptar të Avokatit të shtetit drejtuar mediave.

Siç shtojnë ata, këto muajt e fundit ekziston vakum kohor për zgjedhjen e avokatit të ri shtetëror të Republikës së Maqedonisë dhe avokat shtetëror të njësisë rajonale të Shkupit për të cilët pozicione plotësojnë kushtet dhe kriteret e nevojshme edhe ca nëpunës shqiptar te avokaturës shtetërore.