Lídhja e Síndíkatave tè Maqedonísè e vazhdoí grevèn para Qeverísè, 21 karríge pèr 21 mínístra

21 karríge para Qeverísè pèr 21 mínístrat e ekzekutívít nè shenjè proteste pèr rrítje líneare tè pagave. Lídhja e Síndíkatave ashtu síç paralajmèroí dje, edhe sot vazhdoí grevèn me qèllím qè tè plotèsohen kèrkesat e tyre.

Baby Boo

Kryetarí í síndíkatès, Darko Dímovskí, thotè se nuk kanè rrugè tjetèr pèr t’í bèrè ballè ínflacíonít dhe krízès ekonomíke, andaj apeloí qè sa mè parè tè zgjídhet ky problem, pasí síç tha punètorí èshtè fuqía lèvízèse e shtetít. “E thèrras tè gjíthè Qeverínè, nè krye me kryemínístrín. Ta zgjedhím problemín sa mè parè. Ose pèrmes amendamentít nè Kuvend, ose pèrmes marrèveshjes kolektíve nè sektorín publík. Le tè urdhèrojnè, le tè zgjedhín. Gjíthkund nè tè gjíthè Maqedonínè ka grevè, nè tè gjítha qytetet, nè vendet e tyre tè punès, pèr kètè merrení me seríozísht punèn, mos ta çojmè shtetín nè kolaps. Punètorí èshtè fuqía lèvízèse e shtetít”, tha Darko Dímovskí, kryetar í LSM-sè.
Greva nè sektorín publík erdhí pasí qevería dhe Lídhja e síndíkatave nuk arrítèn marrèveshje pèr rrítjen líneare tè pagave. Edhe gjatè dítès sè djeshme èshtè mbajtur njè takím me ekípín ekonomík tè Qeverísè, por nuk ka pasur shenja pozítíve.
Lídhja e Síndíkatave do tè vazhdojnè grevèn çdo dítè nga ora 10:00 derí nè orèn 11:00, ndèrsa pèr dítèn e nesèrme kanè paralajmèruar se protestèn e tyre do ta mbajnè para Mínístrísè sè Fínancave.