Ky fèmijè nga Gostìvari èshtè zhdukur tashmè tre dìtè

Èshtè zhdukur Ìsmaìl Alìjì nga Gostìvari. Èshtè 12 vjeçar, dhe tashmè tre dìtè nuk dìhet pèr fatìn e tìj.

Baby Boo

Mban maìcè tè kaltèr, trenerka dhe atlete tè zeza.
Kush ka ìnfo tè paraqìtet nè 077 840 992.