KSHZ: Jehona e votuesve deri në ora 20:45 është 50.86 për qind

Deri në ora 20:40 gjithsejtë kanë votuar 922 678 qytetarë apo 50.86 për qind e votuesve.

Baby Boo

Dalje më e madhe është regjistruar në njësinë e katërt zgjedhore kurse dalja më e ulët është regjistruar në njësinë e gjashtë zgjedhore.

Njësia e Parë Zgjedhore 52.17% Njësia e Dytë Zgjedhore 47.97% Njësia e Tretë Zgjedhore 57 37% Njësia e Katërt Zgjedhore 59.79% Njësia e Pestë Zgjedhore 50.16% Njësia e Gjashtë Zgjedhore 39.23%