Komuna e Kumanovës injoron gjuhën shqipe

Në Kumanovë pranë finalizimit është objekti i ri i stacionit të autobusëve. Sot është vendosur edhe mbishkrimi ku siç vërteton foto nuk është respektuar gjuha shqipe.

Baby Shop Charli

Kujtojmë që Ligji për përdorimin e gjuhëve obligon institucionet të zyrtarizojnë gjuhë shqipe në kuadër të qyteteve ku të paktën 20 për qind e popullsisë janë shqiptar.

Restorant Burimi  3- Vertok
Sigma Doors