Kasamí nè Dítèn e Çlírímít tè Pejès


Kreu í Tetovès, Bílall Kasamí nèpèrmjet Facebook-ut, njoftoí pèr aktívítetín e rradhès.

Mes tjerash aí shkruan:

Nè mesín e qytetarève, asambleístève, veteranève tè UÇK-sè, ísh-gjeneralít Agím Çeku, pèrfaqèsues nga Malí í Zí sí dhe ambasador, nè dítèn e çlírímít tè qytetít tè Pejès, sot, me ftesè tè kryetarít tè komunès sè Pejès, míkut tím z. Gazmend Muhaxherí, mora pjesè nè ceremonín e shènímít tè 16 qershorít, Dítèn e Çlírímít tè Pejès.
Lufta pèr lírí dhe mèvetèsí e Ushtrísè Çlírímtare tè Kosovès u kurorèzua me 17 Shkurt 2008 me shpalljen e Kosovès, REPUBLÍKÈ!
Lavdí tè rènève pèr lírí!