Halili: JO LARGIMIT TE REISIT NGA BFI!

Nga: Semra Halili

Sigma Doors

JO LARGIMIT TE REISIT NGA BFI!

Dijetari Ramadan Buti tha- Mos luftoni sistemin e shteti n’Siri.
Populli- jo zben sistemi
Rezultati- vdekje tshumta, shkatrim vendi, debim nga vendlindja.

Largimi i Sulejman Rexhepit nga BFI i ngjan kesaj bile e kane marre si strategji. Pas kesaj qendron JoIslami, Ekstremizmi, me larg edhe Cionizmi. Maqedonia cdo here ka qene vend i ngaterresave per tmiren e tjereve. Mos bini pre e Insh.s’ndodh rezultati si me Siri-ne..