Duda Balje, ja si do të votojë Ligjin për martesa të një gjinie

Deputetja e Kosovës Duda Balje ka shkruar:Të dashur qytetar,

Baby Boo

Siç jeni në dijeni, nesër në rend të ditës në seancën plenare kemi në shqyrtim dhe votim Kodin Civil. Pikë e rendit të ditës është që ky Kod Civil përmban edhe lejimin e martesave të gjinisë së njejtë.

Unë si deputete nuk mund të dal kundër fesë të cilës i përkas, principeve në të cilat jetoj e as kundër vlerave familjare me të cilat jam rritur. Prandaj, vota ime do të jetë KUNDËR.

Kundër, sepse nuk perketë me kulturen, traditen në të cilën kemi jetuar dhe jetojmë.