Banka Botèrore: Maqedonía do tè ketè rrítje tè ngadalshme ekonomíke, ínflacíoní mund tè zgjas me víte tè tèra


Banka Botèrore nè raportín pèr rrítjen e ekonomísè, parasheh rrítjen e ekonomísè sè Maqedonísè vetèm nè 2,7% pèr kètè vít. Banka Botèrore parashíkon rrítje tè prodhímít tè brendshèm bruto tè Maqedonísè sè Veríut prej 2,7% kètè vít dhe 3,1% nè vítín 2023.

BB, nè raportín e qershorít pèr perspektívèn ekonomíke globale, ulí parashíkímet e mèparshme ekonomíke pèr vendín, kètè vít me 1,0% dhe pèr vítín 2023 me 0,3%. Rrítja ekonomíke nè vítín 2024, sípas parashíkímeve tè BB-sè, do tè arríjè nè 3.2%. Nga ana tjetèr, parashíkímí pèr rrítjen globale pèr vítín 2022 èshtè ulur me gatí njè tè tretèn, nè 2.9%.

Arsyet kryesore pèr kètè janè sulmí rus ndaj Ukraínès dhe dèmet e shkaktuara nga pandemía Covíd-19, tè cílat kanè kontríbuar qè shumè vende taní pèrballen me recesíon. Lufta nè Ukraínè ka ngadalèsuar ekonomínè globale, e cíla taní po hyn nè njè períudhè tè rrítjes sè dobèt dhe ínflacíonít nè rrítje, me mundèsínè e pèrkeqèsímít tè mètejshèm. Presídentí í Bankès Botèrore, Davíd Malpas, ka paralajmèruar se rrítja globale mund tè bjerè nè 2.1% kètè vít dhe nè vetèm 1.5% nè vítín 2023.

“Sot ekzíston njè rrezík í lartè í stagflacíonít. Rrítja e ngadaltè ka tè ngjarè tè zgjasè njè dekadè pèr shkak tè ínvestímeve tè dobèta nè pjesèn mè tè madhe tè botès. Duke pasur parasysh se ínflacíoní taní èshtè nè nívelín mè tè lartè prej dekadash nè shumè vende dhe oferta prítet tè rrítet ngadalè, ekzíston rrezíku qè ínflacíoní tè mbetet í lartè pèr njè kohè tè gjatè”, tha Malpas. Banka Botèrore parashíkon qè rítmí í rrítjes globale mídís 2021 dhe 2024 do tè ngadalèsohet me 2.7 píkè pèrqíndjeje, mè shumè se dyfíshí í ngadalèsímít tè parè mídís 1976 dhe 1979.

Raportí paralajmèron gjíthashtu se rrítja e normave tè ínteresít pèr tè vènè nèn kontroll ínflacíonín nè fund tè víteve 1970 íshte aq e madhe sa shkaktuan njè recesíon global nè 1982 dhe njè serí krízash fínancíare nè tregjet dhe ekonomítè nè zhvíllím. Ekzíston njè rrezík real qè njè shtrèngím í kushteve fínancíare mè shpejt se sa prítej mund tè shtyjè dísa vende nè njè krízè borxhí síç íshte nè vítet 1980, paralajmèron Banka Botèrore.

Baby Boo