Zekiri: Sulejman Rexhepi është kriminel dhe kriminel ngelet

Muhamed Zekiri

Baby Boo

Ky far REZILI ne vend se te del t’ju ndihmoje nevojtareve ne kete kohe krize, ky pret shteti kete ta ndohmoje… ccc
Krimineli kriminel mbetet tjeter smund te behet!!!
Mrsh …

Овој РЕЗИЛ место да помогне на граѓаните кои имаат потреба во ова време на криза бара државата него да го помогне… ццц
Криминалецот криминалец останува друго не може да биде!!!
Мрш…