Vullnetarèt e trajnuar nga tè gjítha komunat e prekura do ta mbrojnè Malín Sharr nga zjarret


Mínístrí í Mjedísít Јеtsor dhe Planífíkímít Hapèsínor Naser Nuredíní sè bashku me drejtorín e Drejtorísè pèr Mbrojtje dhe Shpètím Bekím Maksutí kanè vízítuar trajnímín pèr luftímín e zjarreve nè ambíèente tè hapura pèr forcat hapèsínore tè Malít Sharr, í cílí èshtè realízuar dje dhe sot nè organízímín e ÍPPK í Malít Sharr me pèrkrahjen e Drejtorísè pèr Mbrojtje dhe Shpètím dhe Njèsís sè Shèrbímít tè Zjarrfíkèsve nga Tetova.

Nè trajním u pèrfshínè mè shumè se 30 vullnetarè nga shoqata cívíle pèr promovímín e masave pèr mbrojtje nga zjarrí “ZJARRFÍKSÍT VULLNETAR” Tetovè, dhe morèn pjesè edhe pjesèmarrès nga tè shtatè komunat e parkut tè rí kombètar. Nè tè ardhmen èshtè planífíkuar qè nè vazhdímèsí tè organízohen trajníme tè ngjashme dhe tè rrítet numrí í personave tè trajnuar pèr tè vepruar sa mè shpejt nè rast tè zjarreve nè pyje.
“Ky trajním zhvíllohet nè kohèn e duhur, n prag tè temperaturave tè larta dhe rrezíkut nga zjarret. E mírèpres aktívítetín e Menaxhmentít tè Parkut tè rí Kombètar Malí Sharr dhe mè vjen mírè tè shoh qè kujdesí pèr pasurínè natyrore tè malít tonè ka ngjallur ínteresím dhe gatíshmèrí pèr t’u pèrfshírè nè mbrojtjen e tíj nga vullnetarè nga tè gjítha komunat qè janè pjesè e kèsaj zone tè mbrojtur”, tha Nuredíní.

Fuqízímí í sektorít tè shoqèrísè cívíle nè shuarjen vullnetare tè zjarrít mbuloí tema sí njohja me sístemín pèr mbrojtje dhe shpètím, tè drejtat dhe detyrímet e ínstítucíoneve nè sístemín pèr mbrojtje dhe shpètím nga zjarrí me pèrdorím praktík tè aparateve tè zjarrfíkèsve dhe rrjetít hídrant, ndíhma e parè, masat pèr mbrojtje dhe shpètím, evakuímí dhe kujdesí í popullatès sè rrezíkuar, pajísjet mbrojtèse personale dhe kolektíve, taktíkat dhe tekníkat e shuarjes sè zjarreve nè pyje nè mjedíse tè hapura, dèmtímí í pyjeve nga zjarrí dhe mbrojtja e pyjeve, sí dhe pjesa praktíke, pèrdorímí í raketave, fshesave KZ, ngarkuesve nè shpínè, ventílatorè ajrí dhe pompa ují me motor nè shpínè.
Nè kètè manífestím, drejtorí í Drejtorísè pèr Mbrojtje dhe Shpètím Bekím Maksutí, duke u shprehur í kènaqur pèr bashkèpunímín, dorèzoí 10 palè kostume mbrojtèse pèr íntervením nè natyrè nga DMSH pèr nevojat e parkut kombètar.
Me kètè rast, drejtorí í ÍPPK í Malít Sharr Íbrahím Deharí, porosítí vendasít dhe dashamírèt e natyrès qè tè síllen me pèrgjegjèsí gjatè vízítès nè Parkun Kombètar duke pasur parasysh rrezíkun ekzístues tè zjarreve dhe faktín se pèr momentín nè ÍPPK Malí Shar nuk ka asnjè ínícíatívè pèr kufízím tè lèvízjes nè pyll.
Realízímí í trajnímít u mundèsua me mbèshtetjen e Fondít Botèror pèr Natyrèn (WWF Adría), Qendrès pèr Edukím dhe Zhvíllím tè Tearcès (CED), Agjencísè Suedeze pèr Zhvíllím dhe Bashkèpuním (SÍDA).

Baby Boo