Valon Bela: Ja dokumenti që tregon se UNT po mbushet me profesor maqedonas!


Nga Valon Bela:

Si po mbushet Universiteti Nënë Tereza me profesorë maqedonas ?

Ruzhica Kërstiç, Sekretare Gjenerale.

Andrej Cvetkovski, prof inordinar
Aleksandar Dimovski, profesor inordinar
Daniel Pavlevski, Docent
Aleksandar Petkovski, Docent
Zoran Trifunov, Docent
Monika Lutovska, Docent
Olivera Petrovska, Docent
Stevan Qosevski, Asistent Doktorant
Zllatko Nedelkovski, Docent
Jovan Hristovski, Asistent Doktorant
Bistra Netkova, Profesor Inordinar
Olga Popovska, Docent.

Në foto keni vendimin e Rizvan Sulejmanit, ku refuzon kuadrin shqiptar me doktorat nga vendet e zhvilluara perendimore dhe pranimin e docentit maqedonas.

Ditëve në vijim do të publikoj refuzimin e shumë kuadrove shqiptarë që janë refuzuar nga binomi i krimit Aziz & Rizvan.

Këta profesorë nuk njohin gjuhën shqipe prandaj edhe shtrohet pyetja se a është Universitet për shqiptarët apo ???