Trupat e vi*ktimave nga zj*arri në Tetovë u dorëzohen familjarëve


Ka filluar tërheqja e trupave të vik*timave nga Instituti i Mjekësisligjore.
Sot do t’u dorëzohen disa nga trupat e vi*ktimave familjarëve, të cilët po ashtu sot do të va*rrosen.