Thuhet se vetëm dy për qind e njerëzve mund të gjejnë më shumë se tri dallime në këto fotografi

hikoni me kujdes këto dy fotografi në dukje identike dhe përpiquni të gjeni më shumë se tri dallime.
Ndoshta është e vështirë, por jo e pamundur sepse ka më shumë se tre prej tyre.
Disa thonë që edhe pse detyra është “e lehtë” në shikim të parë, thuhet se vetëm 2 për qind e njerëzve arrijnë të gjejnë më shumë se 3 dallime.
A jeni mes tyre?

Baby Boo

Nëse nuk keni arritur, t’ju ndihmojmë:
1.madhësia e “pistës së helikopterit” në një nga ndërtesat,
2.kulmi i njërës prej ndërtesave në foton në të majtë, e cila nuk është në foton në të djathtë,
3.gjatësia e veshjes së vajzës ulur në çati
4.gardh nën këmbët e vajzës që nuk është në foton e parë…