Tetovë, rreth 1000 persona u kapën pa leje valide!


Në rajonin më të gjërë të Tetovës, në gjashtë muajt e kaluar janë zbuluar dhe ndëshkuar 905 persona që kanë drejtuar aurtomjete pa leje për vozitje. SPB Tetovë edhe njëherë rikujton se nuk duhet të uleni në timon pa e pasur lejen adekuate të vozitjes, sepse në këtë mënyrë e rrezikoni vetën dhe sigurinë e pjesmarrësve tjerë në komunkacion. Personat në fjalë janë dënuar me nga 250 euro.

Baby Boo