Tërmèt në rajonín è Pollogút

Një tërmèt mè magnítúdë 2.2 ballë ka godítúr sot Gostívarín. Èpíqèndra è tërmètít íshtè 13 kílomètra larg qytètít. Tërmètí ka qènë në një thèllësí prèj 6 km. Nga vèndèt è rajonít në Shqípërí dhè Grèqí gjíthashtú janë règjístrúar tërmètè.

Baby Boo