Të hënën do të votojnë 716 persona me coronaviurs dhe vetizolim

Komisionet zgjedhore komunale (KSHK) kanë pranuar 716 kërkesa nga personat pozitivë me coronavirus ose në vetizolimin për të ushtruar të drejtën e tyre të votës në Maqedoni të cilën duhet të votojnë ditën e hënë, më 13 korrik, si pjesë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që janë caktuar për më 15 korrik. Mbi 770 kërkesa të tilla janë pranuar nga KSHK, ndërsa gjithsej 80 komuna do të votojnë persona që janë pozitiv me coronavirus dhe persona që janë në vetizolim.

Baby Boo

Sipas informacionit të KSHZ-së, përfundimi i bordeve të veçanta zgjedhore që do të zhvillojnë këtë votim është duke u përfunduar, ndërsa ato përbëhen nga tre profesionistë shëndetësorë dhe përfaqësues të partive politike. Të martën, më 14 korrik, do të votojnë të sëmurët, të sëmurë kronikë, personat në burgje, shtëpi pleqsh dhe nën arrest shtëpiak.

Sipas informacionit të KSHZ-së, nga 9.499 persona të sëmurë, të sëmurë dhe me sëmundje kronike të regjistruar në KSHK, janë pranuar kërkesat e 8.852 personave të cilët, në përputhje me udhëzimet e Komisionit, dorëzuan dokumentacionin e duhur mjekësor për të dëshmuar se ata kanë nevojë për të votuar në shtëpinë e tyre. Votimi ditën e martë do të bëhet nga bordet zgjedhore.