Të enjten, më 19 prill, do të tubohemi para Kuvendit, ta përshëndesim z. Mogherini dhe z. Hahn


Të enjten, më 19 prill, do të tubohemi para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, ta përshëndesim z. Mogherini dhe z. Hahn, dhe t’i përkujtojmë se drejtësia në Maqedoni ka vdekur. Për kohën e tubimit do të ketë informata plotësuese.

Во четврток, на 19 април ќе се собереме пред Собранието на Република Македонија, да ги поздравиме г-ѓа Могерини и г. Хан, и да го потсетиме дека правдата во Македонија е мртва. За времето на собирот ќе има дополнителни информации.

Baby Boo