Taksi në Shkup, me çmime të reja


Këshilli i Qytetit të Shkupit, me kërkesë të kompanive dhe shoqatave të taksive, ka marrë vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për transport me autotaksi të udhëtarëve në zonën e qytetit të Shkupit, të mbështetur nga pothuajse të gjitha grupet e këshilltarëve.

“Me këtë vendim vendosen në funksion tre tarifa për llogaritjen e çmimit të transportit me autotaksi, ndër të cilat kompanitë do të mund të vendosin vetë se me cilën tarifë do të llogaritin çmimin e transportit, pavarësisht çmimit të karburantit”, njoftojnë nga Qyteti i Shkupit.

Sipas vendimit të ri, tarifa 1 do të jetë 40 denarë për startin, 25 denarë për çdo kilometër të kaluar dhe 300 denarë për pritjen në vend për një orë.

Baby Boo