Studim: Shumica e të rinjve do të ikin po të kishin mundësi

Dy të tretat e të rinjve (64.8%) në vend janë të pakënaqur me vendin e tyre në shoqëri, tregon studimi “Pjesëmarrja socio-politike e të rinjve: pabarazi, pasiguri dhe pritshmëri të ndryshme”, i përgatitur në bashkëpunim me Fondacionin për Demokraci “Westminster”.

Baby Boo

Studimi tregon se 58% e të rinjve do të largoheshin nëse u jepej mundësia. Nga këto, vetëm 6.9% do të ktheheshin në vend. Më shumë se gjysma e të rinjve (56%) rrallë ose kurrë nuk i ndjekin dhe nuk janë të interesuar për ngjarjet politike në vend.

Studimi tregon se 69% e të rinjve nuk u konsultuan kurrë nga institucionet, krahasuar me një të tretën (27%) që u konsultuan në nivel lokal ose kombëtar. Numri i të anketuarve që nuk u konsultuan kurrë është ulur me 15% në krahasim me sondazhin e vitit 2019, që është një përmirësim. Rëndësia e përfshirjes dhe veprimtarisë së brezave të rinj tregohet nga fakti se të rinjtë që janë të përfshirë në organizimin e të rinjve, kanë pasqyrë më pozitive për veten dhe vendin e tyre në shoqëri.