Studim: Pse dhe si kopjojnë studentët në provime?


Shkruan Donika Bakiu

Provimet mbahen për të dalluar studentët në bazë të meritës së tyre, e cila jo vetëm që teston njohuritë e një kandidati, por edhe aftësinë e atij nxënësi për të kryer veten në dhomën e provimit. Natyrisht, kur mësime ka shumë dhe studentët nuk janë të pregaditur nuk janë në gjendje ti përballojnë, ata tentojnë të marrin rrugën e lehtë, e cila arrin kulmin në mashtrim / kopjim.Duke parë në mënyrë logjike, kopjimi do të thotë jo vetëm që ju po përpiqeni të arrini të jeni barabartë me personin nga i cili jeni duke kopjuar , ai që di më shumë se ju, por edhe duke rrëmbyer vendin e një personi që e dha provimin në mënyrë të drejtë por shënoi 1-2 më pak shenja se ju dhe ju keni marrë pikë më shumë se ai . Kështu, kopjimi është moralisht i gabuar. Pas disa vitesh , mund ta harrosh atë që ke bërë ose të bëhesh se ke haruar , por do të të ndjek , do të të ndjek me të vërtetën që nuk e meritove këtë mundësi në radhë të parë dhe më shumë nga fakti që e rrëmbeve mundësinë e një personi të merituar.Arsyeja e parë dhe më e rëndësishmja është se ata nuk kanë studiuar shumë dhe kopjojnë ! Ata përpiqen për ta mbuluar të gjithë pjesën e semestrit / ose një viti në një natë , në të cilën lexojnë ose pregaditin kopje , është e guximshme, por nuk llogaritet se ka bërë punë të vështirë. Kopjimi është problem i madh në vendin tonë dhe si i tillë ndikon në rënien e cilësisë së studimeve. Kjo dukuri vazhdon të jetë e pranishme në universitete . Studentët përdorin metoda të ndryshme për të kopjuar. Kjo përveç që tregon për mungesën e kritereve dhe monitorimin jo të rreptë nga profesorët, në anën tjetër flet edhe për mungesën e përkushtimit për dije të studentëve. Një studente thotë : ‘’ Shiten dëgjueset për provim, janë shumë të vogla hyjnë në kanal të veshit dhe nuk ka asnjë mundësi që të vërehen. Dëgjohen shumë mirë. Punojnë edhe me Android edhe me iOS”, një student thotë ‘’ në provim gati se të gjithë kopjojnë me fletushka , vetëm një grup i shklëqyeshëm mëson , për fat të keq profesorët i shohën studentët që kopjojnë dhe nuk I largojnë nga provimi , më pas ata student që kopjojnë thonë ‘’ U kënaqëm e profesori nuk na pa aspak’’ , është e pa mundur të mos i sheh profesori por unë si student nuk mund të reagoj sepse profesorët i shohën vet’’