Subspecijalizon dr.Gazmend Amzai i vetmi mjek shqiptar në repartin për transplantim të palcës kockore


Në moshë mjaft të re (34 vjeçare) subspecijalizon në lëmin e hematologjisë dr.Gazmendi Amzai, ish-studenti shqiptar me notë mesatare më të lartë në historin e Fakultetit Mjekësisë në Shkup. Doktori që pacinetët dhe publiku e njohin për nga trajtimi i suksesshëm i sëmundjeve më të vështira mjekësore: leukemitë akute, mieloma multiple, limfomet, anemit aplastike etj.

Ai është i vetmi shqiptar i punësuar në repartin për transplantim të palcës kockore në Klinikën Univerzitare të Hematologjisë në Shkup dhe i vetmi shqiptar që meret me këtë problematik ndoshta edhe në rajon. Transplantimi i palcës kockore ose i qelizave amë staminale paraqet intervenim të ndërlikuar mjekësor.

Qelizat staminale përdoren për trajtimin me sukses të shumë lloj sëmundjesh. Kjo metodë shfrytëzohet në Klinikën e Hematologjis në Shkup më shumë se 17 vite dhe gjithësej deri tani janë realizuar 440 transplantime. Rezultatet janë të krahasueshme me ato të qendrave europiane për transplantim të qelizave amë dhe të njejtat janë të prezentuara dhe të publikuara në simpoziume hematologjike dhe kongrese nё SHBA, Europë dhe shtete tjera fqinje.

Baby Boo