SPB në Tetovë ka organizuar një fushatë për dhurimin e gjakut


Sot (17-Mars) në Sektorin për Punë të Brendshme në Tetovë është organizuar një fushatë për dhurimin e gjakut, e para për këtë vit, brenda së cilës u mblodhën 20 njësi gjaku, me të cilat punonjësit edhe një herë shprehën gatishmërinë dhe humanizmin e tyre.

Në SPB Tetovë, mesatarisht, mblidhen më shumë se 100 njësi gjaku në vit, zakonisht në tre Aksione dhe ajo që është veçanërisht inkurajuese dhe duhet theksuar është se përveç dhuruesve të shumëfishtë, gjenden dhurues të rinj, të udhëhequr nga proverba e famshme “Gjaku gjithmonë duhet të jetë në pritje të të sëmurëve, jo të sëmurët të oresin për gjak “.