“Sozia” – Buki dë*nohet me tre vjet bu*rg, dë*nim me kusht për Kolevskën dhe Vlladiqevskën

Gjykata Pe*nale sot ka shqiptuar një dë*nim me bu*rg dhe dy dë*nime me kusht për rastin “Sozia”, respektivisht për sk*andalin me lëshimin e pasaportave të rreme për kr*iminelët nga rajoni. Faruk Buki është dë*nuar me tre vjet bu*rg, ndërsa Vesna Kolevska dhe Branisllava Vlladiqevska morën dë*nim me kusht prej një viti. Ndryshe, më herët tetë persona e pranuan fajin për këtë rast. Në tërësi 11 persona u ak*uzuan në këtë rast. Ata lëshuan 215 pasaporta fa*lse, ndërsa pasaportë maqedonase me identitet të vj*edhur kanë fituar anëtarët e grupeve kr*iminale dhe anëtarë të na*rko karteleve, si dhe personat e kërkuar nga Interpoli. Sipas MPB-së, një pasaportë e rreme ka kushtuar 20 mijë euro.

Baby Boo
Restorant Lumare