Sot pritet shiriti për leshimin ne perdorim i autostrades Demir Kapija-Smokvica


Pas gjashtë viteve të ndërtimit, autostrada Demir Kapija-Smokvica do të vihet ne përdorim.

Autostrada e re 28.2 km kushtonte shtetin 270 milionë euro.

Nga këto, 107 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, 130 milionë nga Banka Europiane e Investimeve, 45 milionë euro nga BE dhe gjashtë milionë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
Në këtë autostradë do të ketë dy patarina me pagesë, afër Gjevgjelisë dhe Demir Kapisë.