Skandal: ‘Smrt za Shiptari’ në muret e “EBR” të MPB-së


Njësitet special të Ministrisë së Punëve të Brendshme “EBR”, kodet e komunikimit të radio lidhje I shënojnë në mure edhe përkundër asaj që ata janë sekrete dhe të mbyllura, madje ka shënime edhe ku ofendohet shqiptarët dhe ku shkruhet “Smrt za Shiptari”.

Në këto hapësira bëhet ndërrimi i policëve dhe kodet janë publike.