Simulimi i një aksidenti automobilistik para City Mall


Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit sot në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme në mesditë para Skopje City Mall do të realizojë një ushtrim simulimi të një aksidenti me makinë, si pasojë e konsumimit të alkoolit nga të diplomuarit gjatë festimit të mbrëmjes së maturave.
Në vendin e ngjarjes do të vendoset një mjet nga i cili do të hiqen personat e dëmtuar dhe gjatë asaj periudhe nuk do të ketë lëvizje të trafikut .
Simulimi, siç theksojnë nga Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit, synojnë të rrisin ndërgjegjmëshrin e të rrinjve për sjellje të ndërgjegjshme dhe të përgjegjshme, moskunsumiit të alkoolit dhe të narkotikëve të ngjashëm, si dhe përcjelljen e mesazhit për kujdesin për shëndetin dhe jetën e tyre.

Ushtrimi do të realizohet nga Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit – Ekipi i Reagimit të Katastrofave SVR-Shkup – dhe në ketë prevenim do të përfshijë mbi 15 vullnetarë