Si është Procedura për shkarkimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të Qeverisë?


Në seancën e sotme të Kuvendit për Propozimin për rikonstruimin e Qeverisë, duhet të konfirmohen dorëheqjet e ministrave, të votohet shkarkimi i ministrave dhe zëvendësministrave dhe të zgjidhen të rinj. Para deputetëve, siç percjell KlanM, kryeministri duhet të shpjegojë propozimin për rikonstruim, me të cilin kabineti i tij do të marrë katër ministra dhe pesë deputetë të rinj.

Rregullorja parlamentare për shkarkimin e ministrave parashikon një seancë për të cilën nuk kufizohet koha e diskutimit.

Sipas nenit 221 të Rregullores së Kuvendit, Propozimin për shkarkimin e një anëtari të Qeverisë, kryetari i Qeverisë ia paraqet me shkrim kryetarit të Kuvendit dhe mund ta sqarojë atë. Pas propozimit për shkarkimin e një anëtari të Qeverisë, sic percjell KlanM, Kuvendi vendos në seancën e parë të ardhshme.

“Pas propozimit për shkarkimin e një anëtari të Qeverisë, hapet hetimi. Anëtari i Qeverisë për të cilin është paraqitur propozimi për shkarkim mund të deklarohet pas propozimit për 15 minuta, siç thuhet në nenin 221 të Rregullores së Kuvendit”

Siç thuhet në nenin 94 të Kushtetutës, nëse kryetari i Qeverisë propozon shkarkimin e më shumë se një të tretës së anëtarëve të Qeverisë nga përbërja fillestare, Kuvendi vendos se si do të zgjedhë Qeverinë e re.

Baby Boo