Shuhet zj*arri në fshatin Srbjani, rajoni i Kërçovës

Ekipi i zj*arrfikësve në Kërçovë ka arritur që të shuaj plotësisht zj*arrin në “Beli vodenici”, në rajonin e fshatit Srbjani. Zj*arri ka qenë i shpërndarë në 12 mijë metra katror.
“Kemi intervenuar me tre automjete kundër zj*arrit. Në operacion janë angazhuar 10 zj*arrfikës. Zj*arri është shuar plotësisht”, njoftoi Goran Sokleski, komandant i njësitit të zj*arrfikësve në Kërçovë.

Baby Boo