Shoqatat kërkojnë rigjykimin e rasteve të montuara


Shoqatat që kërkojnë rishqyrtimin e rasteve, për të cilat ata konstatojnë se janë të montuara politikisht, do të jenë në gjendje të mbledhin lirshëm dokumente dhe dëshmi nga institucionet shtetërore. Ata pastaj do të jenë në gjendje t’i përdorin ato për përsëritjen e mundshme të rasteve gjyqësore. Në mbledhjen e fundit të qeverisë, ky mekanizëm që tashmë ekziston në legjislacion, re afirmohet dhe do të formohet një grup pune për të monitoruar veprimet e institucioneve në lidhje me kërkesat për qasje në këtë dokumentacion. Ish -shefi i inteligjencës Sllobodan Bogoevski vuri në dukje një shembull nga rasti i tij, ku dëshmohet se MPB-ja e udhëhequr nga qeveria e kaluar, i ka shkelur ligjet.

Kërkesat, apo propozimet për zbatimin e masave të posaçme hetimore në të gjitha këto raste janë nënshkruar nga shumë njerëz, një nga të cilët është nënshkruar është Vlladimir Varelov. Më lejoni t’ju kujtoj se ky është identiteti i rremë i Goran Grujoskit, i arratisurit në Greqi. Edhe nëse ai ishte Grujovski, ai nuk është i autorizuar si udhëheqës i të ashtuquajturës Drejtori e teknikës operative ose Drejtoria e pestë të paraqesë propozime në Prokurori, ai është një person teknik – tha Sllobodan Bogoevski, Komisioni për mbrojtjen e të drejtave.

<iframe width=”854″ height=”480″ src=”https://www.youtube.com/embed/kQdW-Js-9kY” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>