Shkolla në Tetovë ndër pesë shkollat më të digjitalizuara në Maqedoni! (VIDEO)


Shkolla “Kirili dhe Metodi” është një ndër shkollat më të digjitalizuara në Maqedoni.

“Një mirë menaxhim i buxhetit dhe grandet e fituara, kanë shënur suksesin e kësaj shkolle” thotë drejtori Satki Ismaili.

Për më tepër ndiqeni intervistën…