Shërbime mjekësore falas për të gjithë pensionistët në Maqedoni


Ndryshimi dhe plotësimi i programit për shërbime mjekësore pa pagesë për participim për pensionistët, është e shpallur në “Gazetën Zyrtare” dhe me këtë, të gjithë pensionistët, pa dallim nga shuma e pensionit, do të marrin shërbim mjekësor falas, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Deri tash shërbimin mjekësor falas e kishin pensionistët me pension më të vogël se 12.600 denarë.

Falas janë edhe shërbimet mjekësore për fëmijët nën moshën 18 vjeçare, familjet e të cilëve janë shfrytëzues e ndihmës sociale në Republikën e Maqedonisë.