RYCO: Të rinjtë nga Maqedonia e Veriut po kërkojnë më shumë mënyra për t’u lidhur me bashkëmoshatarët e tyre


Të rinjtë nga Maqedonia e Veriut mirëpresin mundësitë e ofruara nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) dhe kërkojnë më shumë mënyra për t’u lidhur me bashkëmoshatarët e tyre.
Këto mundësi rrjedhin nga zbatimi i projektit “Mbështetje për udhëheqje kolektive të Ballkanit Perëndimor për pajtimin”, të financuar nga Fondi i OKB-së për Ndërtimin e Paqes dhe zbatuar nga RYCO dhe tre agjencitë e OKB-së – UNDP, UNFPA dhe UNICEF, punëtori për të rinjtë e etni të ndryshme që synonin krijimin e mundësive për ta, ata u organizuan për të identifikuar përparësitë e përbashkëta për paqen dhe sigurinë dhe për të hyrë në një dialog konstruktiv me kolegët e tyre nga i gjithë rajoni.

Baby Boo

Që nga marsi i vitit 2020, partnerët e RYCO-së dhe OKB-së kanë angazhuar gjithashtu me 24 mësues nga rajoni dhe kanë zhvilluar mjete për të përforcuar dialogun ndërkulturor në rajon. Projekti ofron seminare për të rinjtë nga rajoni, në mënyrë që të zhvillojë kapacitetin e grupeve të të rinjve dhe organizatave bazë për të hyrë dhe përdorur burimet e RYCO-së për t’u angazhuar në aktivitete të ndërtimit të paqes në Ballkanin Perëndimor.

“Gjatë majit, RYCO e nisi një fushatë njëmujore “YOUth Inspired from Peace”, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të rrisë përpjekjet për të ndërtuar paqen dhe pajtimin në mes të rinjve në Ballkanin Perëndimor përmes ngjarjeve të ndryshme të fushatës. Gjatë gjithë kohës, fushata përqendrohet në tema të tilla si arsimi, pranimi, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për të theksuar rëndësinë e investimit tek të rinjtë, rëndësinë e historive të tyre dhe fuqinë e tyre për të ndryshuar”, njoftojnë nga RYCO.

Ata shpjegojnë se me punën e mësuesve dhe nxënësve në rradhë të parë, fushata përdor praktikat më të mira në ndërtimin e paqes për pedagogjitë transformuese në të gjithë Ballkanin Perëndimor përmes rrjeteve shkollore si një mjet për të promovuar dialogun rajonal.
Fushata gjithashtu ofron aktivitete promovuese përmes intervistave me mësues dhe nxënës të përfshirë në aktivitetet e projektit. Për më tepër, gjashtë shkolla në qytete të përziera etnike në të gjithë rajonin u ndezën si simbol i tejkalimit të dallimeve ekzistuese në mes të rinjve.