Rruga Gostivar-Vrapçishtë (video)


Rruga kryesore që lidh qytetin e Gostivarit me Komunën e Vrapçishtes mbetet e pa pastruar nga  bora dhe vështirëson lëvizjen e banorëve. Ata shprehen të revoltuar  dhe kërkojnë intervenimin e menjëhershëm të organeve kompetente.

https://youtu.be/zbDdY2KNdUU