RMV, u su*lmuan inspektorët duke kontrolluar një lokal ku gjendeshin 20 persona jashtë orarit

Inspektorët shtetëror të tregut duke kontrolluar një lokal pas orës 21:00, kanë gjetur 20 persona, ndërsa njëri nga të pranishmit ka te*ntuar të su*lmojë ekipin e inspektorëve.
“Në ora 21:35, inspektorët e Inspektoratit shtetëror të tregut – Tetovë, kanë kryer kontrolle në objektin hotelerik në fshatin Poroj, Tetovë, pronë e Sh.K. nga Poroji”, raportojnë nga policia.

Baby Boo

Inspektorët gjatë kontrollit kishin konstatuar se objekti ka punuar pas orarit të lejuar dhe në të janë gjetur 20 mysafir.
“Inspektorët ishin të pe*nguar nga M.B. nga fshati Poroj, i cili te*ntoi edhe fizikisht t’i su*lmojë, por ishte i pe*nguar nga të pranishmit”, raportojnë nga Policia.
Policia paralajmëroi që pas dokumentimit të rastit, ndaj pronarit do të dorëzohet kallëzim pe*nal në bazë të nenin 206 nga Kodi Pe*nal, ndërsa ndaj M.B. do të dorëzohet padi përkatëse.