RMV/ Seanca konstituive e 4 gushtit, ja lista e të ftuarve


Lista e mysafirëve të ftuar në Seancën Konstitutive të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Ish Presidentë të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Ish Kryetarë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Avokati i Popullit i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Guvernatori i Bankës Popullore i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Liderë të partive politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Kryeshefi i Shtatmadhorisë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Kryetari i ASHAM;

Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve;

Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

Përfaqësues të bashkësive fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut;

Shefat e misioneve diplomatike konsullore të huaja në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Baby Boo