Regjistrimi i popullsisë, informatë e rëndësishme për banorët e Çairit


SQARIM PËR REGJISTRIMIN PËR KOMUNËN ÇAIR
Të nderuar: Të gjithë ju që për arsye të ndryshme, deri sot nuk jeni regjistruar (ndoshta nuk ka ardhur regjistruesi në rrethin ku jetoni, ndoshta ka qenë aty e ju nuk keni qenë në shtëpi ose ndoshta do të udhëtoni ditëve në vazhdim), nga dita e nesërme do të mund të regjistroheni edhe në zyrat e komunave përkatëse.

Për Çair (aty ku edhe jam i angazhuar) ju lutem urdhëroni në zyrat e komunës për tu regjistruar.
Informacion shtesë për banorët e Komunës së Çairit.
adresa se ku duhet të vini: Hristijan Todorovski Karposh nr. 5 për çdo paqartësi, ju lutem paraqituni në numrat e telefonit: 02/2603081, 02/2603039, 02/2603034.
Sqarim: kjo vlen VETËM për banorët e Komunës Çair. Të tjerët paraqituni nëpër selitë e komunave përkatëse.