Regjistrimi i mërgimtarëve në SHBA – “Fillimi ishte i vështirë, mungonte sensibilizimi”


Për përfshirjen e shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë në SHBA në procesin e regjistrimit në “Rruga drejt…”, flet Ilir Zenku, sipas të cilit edhe në SHBA në ditët e para të këtij procesi ka qenë e vështirë, janë përballur me mungesën e fushatës për sensibilizimin e mërgimtarëve.

“Ne kemi krijuar takime, kemi trajnuar regjistrues, kështu që ka filluar të rritet interesimi, por fillimi ishte goxha i vështirë. Kjo mënyrë e regjistrimit ka krijuar disa barriera teknologjike për gjithë popullsinë e cila duhet ti mësojë nga fillimi, shtyp atë, shtyp këtë që të hapet formulari. Ka goxha barriera. Ne e kemi diskutuar këtë dhe mendojmë dhe konsiderojmë që është më mirë të zgjerojmë numrin e regjistruesve dhe pastaj ata regjistrues që e dinë këtë mënyrë se si hapet formulari, të mund t’ju ndihmojnë familjeve, kryefamiljareve që të mund të regjistrojnë krejt familjen, në këtë mënyrë kemi qenë pak më efikas, por fillimi ishte i vështirë”, deklaroi Ilir Zenku, SHBA.