Qeveria e Maqedonisë do t’i rrit subvencionet për dy lloje të rrushit

Në seancën e 85-të, me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave, Qeveria pranoi propozim- vendim për ndryshime dhe plotësime të vendimit, për kriteret më të afërta për pagesat direkte, shfrytëzues të mjeteve, shumat maksimale dhe mënyrën e pagesës direkte për vitin 2018.

“Me vendimin, sigurohet subvencion plotësues prej 1 denarë për kilogram rrush të shitur të llojeve “vranec” dhe “smederevka”. Kjo masë do të kontribuojë edhe për rritjen e rentabilitetit të prodhimtarisë të këtyre dy llojeve më të përfaqësuara”,thuhet në njoftim.

Baby Boo